Naša spoločnosť

Spoločnosť imvia - ENGINEERING s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2009. Naša spoločnosť so sídlom v Prešove je zameraná najmä na inžiniersku činnosť vo výstavbe, výkon činnosti stavebného dozoru a na kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych a pozemných stavieb.

Svoje služby orientujeme nie len pre obce a mestá ale aj pre štátne inštitúcie, a tým nadobúdame širokú databázu overených partnerov. Záleží nám aj na zachovaní historického a kultúrneho dedičstva, čo prezentujú aj naše revitalizačné práce na pamiatkach UNESCO.

Osvedčenými rokmi nadobudnutými skúsenosťami vytvárame hodnotnú prácu, ktorá spĺňa kritériá trhu. Výsledky kvalitne odvedenej práce transparentne prezentujú poctivú činnosť našich kvalifikovaných a zodpovedných zamestnancov, o čom svedčí aj certifikát kvality ISO 9001:2015. Voľbou optimálnych moderných technológií prispievame k hodnotným a kvalitným projektovým a inžinierskym realizáciám stavieb.

Našou najväčšou prioritou je zachovať etický a férový prístup k zákazníkovi, a tým si získať jeho dôveru a prispieť k jeho spokojnosti. Preto zákazníkovi poskytujeme komplexné služby, ktoré vieme splniť v stanovených časových kvótach za prijateľnú cenu.

NAŠE VÍZIE, CIELE, AMBÍCIE

 • neustále sa zlepšovať a dynamicky sa rozvíjať
 • poskytovať kvalitné služby
 • starať sa o spokojnosť zákazníka
 • naďalej premieňať vízie našich zákazníkov na skutočnosť
 • udržiavať si stabilnú konkurencieschopnú firmu

Portfólio spoločnosti

 • výkon činnosti stavebného dozoru ( s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty a tunely, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby
 • projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • čistenie kanalizačných systémov
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)