Projektová dokumentácia

Je súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou slúžiaci ako popis stavby alebo výrobku určeného pre výrobný a stavebný proces. Obvykle sú výkresy kreslené alebo tlačené na papier, ale môžu tiež byť zhotovené vo forme digitálneho súboru. Výkresy a plány sú využívané hlavne v stavebníctva, priemysle a pri plánovaní.

Prioritne pripravujeme projektové dokumentácie pre:

  • Konštrukcie dopravných stavieb a pozemných stavieb