Referencie

Činnosť stavebno technického dozoru na dopravných stavbách:

 • Modernizácia a rekonštrukcia cesty 11/585 Lučenec- Trenč, ul. Vajanského-Fiľakovská, prestavba mosta ev.č. 585-001 Lučenec na posilnenie vybavenosti územia
  ( náklad stavby : 3,56 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj )
 • Modernizácia a rekonštrukcia vonkajšieho dopr. III/066022, III/056027, III/066028, III/056023 Zvolen - most 177E
  ( náklad stavby : 2,97 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Banskobystrický samosprávny kraj )
 • Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - I. etapa
  ( náklad stavby : 0,72 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : mesto Levoča )
 • 1/50 a 1/ 18 Michalovce križovatka
  ( náklad stavby : 1,72 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Slovenská správa ciest Bratislava )
 • Regenerácia obce Kluknava
  ( náklad stavby : 0,75 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : obec Kluknava )
 • Dl Svinia -Prešov, západ dobudovanie križovatky Prešov západ
  ( náklad stavby : 1,81 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť Bratislava )

Činnosť stavebno technického dozoru inžinierskych stavieb:

 • Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka
  ( náklad stavby : 4,01 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : obec Sečovská polianka )
 • Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske
  ( náklad stavby : 1,04 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : mesto Strážske )
 • Protipovodňová ochrana recipientu Vavrincov potok v Spišskom Podhradí
  ( náklad stavby : 0,35 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : mesto Spišské Podhradie )
 • Úprava Drienického potoka
  ( náklad stavby : 0,68 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Obec Drienica )
 • Teriakovce - splašková kanalizácia
  ( náklad stavby : 3,63 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : obec Teriakovce )
 • Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie
  ( náklad stavby : 0,98 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : obec Šarišské Jastrabie )

Činnosť stavebno technického dozoru pozemných stavieb: 

 • Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň
  ( náklad stavby : 0,77mil. Eur bez DPH, objednávateľ : obec Muráň )
 • Ostrov kultúry - otvorená zóna 7 Ulička remesiel
  ( náklad stavby : 1,21 mil. Eur bez DPH, objednávateľ : Košický samosprávny kraj )